INFORMACJE - 2018

    PRACE PROJEKTOWE - Przy współpracy z Katedrą Wibroakustyki AGH w Krakowie wykonano projekt barierek teatralnych o zmiennej charakterystyce akustycznej poprzez wdrożenie mechanizmu regulacji ruchomych paneli akustycznych. Rozwiązanie zgłoszone do Urzedu Patentowego RP za nr P-425 769.

INFORMACJE - 2019

    TECHNIKA TEATRALNA - W ramach współpracy z Operą Krakowską trwaja prace projektowe wraz z nadzorem technicznym w zakresie modernizacji technologii scenicznej. Zaprojektowano nowatorski system kurtyn bocznych o 3 stopniach swobody.

GALERIA